transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trade Slang Terms among Swedish Musicians: Form, Meaning, and Function. A Study based on Primary Sources and Secondary Literature

Författare och institution:
Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Heine, Carmen & Engberg, Jan (eds.), Reconceptualizing LSP. Online proceedings of the XVII European LSP Symposium 2009. Aarhus 2009. Extended Contributions Section,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Postens nummer:
122431
Posten skapad:
2010-06-07 15:36
Posten ändrad:
2012-06-17 09:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007