transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Childbirth outcomes after early versus delayed oxytocin augmentation of slow progress.

Författare och institution:
Anna Dencker (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
The 18th Congress of the Nordic Federation of Midwives,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Reproduktiv och perinatal omvårdnad
Postens nummer:
122422
Posten skapad:
2010-06-07 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007