transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om global rättvisa

Författare och institution:
Bengt Brülde (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Filosofisk tidskrift, 31 ( 2 ) s. 3-18
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Postens nummer:
122414
Posten skapad:
2010-06-07 13:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007