transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Will the Synthetic Genome Breakthrough Be Any Good? - Reasons for Doubt

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Philosophical Comment Blog,
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Genetik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Industriell bioteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Industriell bioteknik ->
Annan industriell bioteknik ->
Genteknik inkl. funktionsgenomik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Medicinsk genetik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Jordbruksvetenskap ->
Växtproduktion ->
Växtförädling
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Veterinärmedicin ->
Medicinsk biovetenskap ->
Cellbiologi och genomforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
bioethics, Craig Venter, ethics, John Sulston, patent, synthetic chromosome, synthetic DNA, synthetic genomics, synthetic life
Postens nummer:
122392
Posten skapad:
2010-06-05 13:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007