transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Discrimination in access to health care of undocumented migrants results in suffering and death. The new law proposal a threat against the patients, the health care and the society]

Diskriminering av papperslösa i vården leder till lidande och död. Nytt lagförslag hot mot patienterna, vården och samhället.

Författare och institution:
Henry Ascher (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Anders Björkman (-); Lars Kjellström (-); Tor Lindberg (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 105 ( 8 ) s. 538-41
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
Adult, Child, Fatal Outcome, Female, Health Services Accessibility, ethics, legislation & jurisprudence, Humans, Male, Pregnancy, Prejudice, Refugees, Sweden, Transients and Migrants
Postens nummer:
122364
Posten skapad:
2010-06-04 10:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007