transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Astma and allergy in childhood:Prediction and early diagnosis.

Författare och institution:
K Lodrup-Carlsen (-); Göran Wennergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Allergy Frontiers:Therapy and Prevention, s. 365-77
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Pawankar R, Holgate ST, Rosenwasser LJ. Springer
Förlagsort:
Tokyo, Japan
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
122358
Posten skapad:
2010-06-04 10:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007