transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Långtidsförlopp efter tidiga virusutlösta astmabesvär.

Författare och institution:
Göran Wennergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Allergi i Praksis, 4 s. 30-3
ISSN:
0806-5462
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
122355
Posten skapad:
2010-06-04 09:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007