transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Forbidden Colors - Essays on Body and Mind in the Novel of Mishima Yukio

Författare och institution:
Noriko Thunman (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Acta Bibliothecae Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0065-1079
ISBN:
91-7346-368-X
Antal sidor:
141
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Mishima Yukio, Forbidden colors, autobiographical novel, French psychological novel
Postens nummer:
122329
Posten skapad:
2010-06-03 17:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007