transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Plötslig spädbarnsdöd och livlöshetsattack.

Författare och institution:
H. Lagercrantz (-); Göran Wennergren (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); J. Milerad (-)
Publicerad i:
Akut pediatrik; Larsson, Lindquist B, Norgren S., s. 158-62
ISBN:
91-47-05221-X
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber,
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Postens nummer:
122236
Posten skapad:
2010-06-03 09:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007