transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Montreal v. Brussels

The Conflict of Laws on the Issue of Delay in International Air Carriage

Författare och institution:
Svante O. Johansson (Juridiska institutionen); Paul Stephen Dempsey (-)
Publicerad i:
Air and Space Law, Vol. 35/2010 ( 3 ) s. 207-224
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt ->
Speciell avtalsrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
EU-rätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Komparativ rätt
Nyckelord:
Lufträtt, transporträtt
Postens nummer:
122197
Posten skapad:
2010-06-01 15:42
Posten ändrad:
2010-06-08 04:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007