transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur berättar man framtiden?: Utopier i Argentina kring 1910

Författare och institution:
Andrea Castro (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, ( 42 ) s. 157-169
ISSN:
1650-3686 (online) 1650-3740 (print)
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Efter en intensiv moderniseringsperiod i slutet av 1800-talet i vilken invandring, teknik och arkitektur spelar en viktig roll i skapandet av en nationell identitet, är det argentinska samhället i början av 1900-talet en okontrollerbar blandning av folk och politiska idéer som ses av förra seklets ideologer som ett hot mot ”nationen”. Under denna tid publiceras flera utopier skrivna av invandrade författare som i mer eller mindre grad inte tillhör de intellektuella eliterna. Denna artikel tar upp tre av dessa utopier, nämligen spanjoren Enrique Vera y González La estrella del Sur (1903), tyskfödde Julio Dittrichs, Buenos Aires en 1950 bajo régimen socialista (1908) och franskfödde Pierre Quiroule La ciudad anarquista americana (1914). Utifrån dessa diskuteras hur texterna och deras författare positionerar sig i det samtida litterära systemet samt vilka diskursiva operationer de använder sig av för att berätta en utopisk framtid. För detta ändamål analyseras de legitimeringsstrategier som författarna använder sig av i förord och genom andra paratextuella element. Vidare reflekteras kring utopin som en kors-ning av diskurser (dess hybrida karaktär). Artikeln avslutas med en analys av hur stadsrummet används för att berätta den utopiska framtiden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
legitimieringsstrategier, invandrare författare, stadsrum
Postens nummer:
122193
Posten skapad:
2010-06-01 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007