transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Teenagers and young aduls with myelomeningocele and clean intermittent catheterisation.

Författare och institution:
Birgitta Lindehall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
ISBN:
978-91-633-0796-6
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Ytterligare information:
Huvudhanledare; Prof U. Sillén
Postens nummer:
122152
Posten skapad:
2010-06-01 11:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007