transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Editorial: preschool lung function testing- the missing link.

Författare och institution:
Per M. Gustafsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Paediatric respiratory reviews, 6 ( 4 ) s. 237-8
ISSN:
1526-0542
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Child, Preschool, Humans, Respiratory Function Tests
Postens nummer:
122098
Posten skapad:
2010-05-31 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007