transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The prognosis and incidence of social phobia in an elderly population. A 5-year follow-up.

Författare och institution:
Björn Karlsson (-); Robert Sigström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Margda Waern (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Svante Östling (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Deborah Gustafson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Ingmar Skoog (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Acta psychiatrica Scandinavica, 122 ( 1 ) s. 4-10
ISSN:
1600-0447
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Karlsson B, Sigström R, Waern M, Ostling S, Gustafson D, Skoog I. The prognosis and incidence of social phobia in an elderly population. A 5-year follow-up. Objective: To examine the prognosis and incidence of social fears and phobia in an elderly population sample followed for 5 years. Method: A general population sample (N = 612) of non-demented men (baseline age 70) and women (baseline age 70 and 78-86) was investigated in 2000-2001 and in 2005-2006 with semi-structured psychiatric examinations including the Comprehensive Psychopathological Rating Scale, and the Mini International Neuropsychiatric Interview. Social phobia was diagnosed according to the DSM-IV criteria. Results: Among nine individuals with DSM-IV social phobia in 2000, 5 (55.6%) had no social fears in 2005, and 1 (11.1%) still met the criteria for DSM-IV social phobia. Among individuals without DSM-IV social phobia in 2000 (N = 603), 12 (2.0%) had DSM-IV social phobia in 2005. Conclusion: These findings challenge the notion that social phobia is a chronic disorder with rare occurrence in old age.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
social phobia, incidence, prognosis, population study, elderly
Postens nummer:
122056
Posten skapad:
2010-05-28 15:56
Posten ändrad:
2011-10-31 12:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007