transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Definition of COPD: based on evidence or opinion?

Författare och institution:
R Pellegrino (-); V Brusasco (-); G Viegi (-); R O Crapo (-); F Burgos (-); R Casaburi (-); A Coates (-); C P M van der Grinten (-); Per M. Gustafsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); J Hankinson (-); R Jensen (-); D C Johnson (-); N Macintyre (-); R McKay (-); M R Miller (-); D Navajas (-); O F Pedersen (-); J Wanger (-)
Publicerad i:
The European respiratory journal : official journal of the European Society for Clinical Respiratory Physiology, 31 ( 3 ) s. 681-2
ISSN:
1399-3003
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
Europe, Evidence-Based Medicine, Forced Expiratory Volume, Humans, Practice Guidelines as Topic, Pulmonary Disease, Chronic Obstructive, diagnosis, Terminology as Topic, United States, Vital Capacity
Postens nummer:
122042
Posten skapad:
2010-05-28 14:14
Posten ändrad:
2010-05-31 10:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007