transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Chiu/Park scale for grading intestinal ischemia-reperfusion: if it ain't broke don't fix it!

Författare och institution:
Mihai Oltean (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Michael Olausson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Intensive care medicine, 36 ( 6 ) s. 1095
ISSN:
1432-1238
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Without Abstract An author’s reply to this comment is available at: doi:10.1007/s00134-010-1813-9.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
122021
Posten skapad:
2010-05-28 12:11
Posten ändrad:
2012-03-09 15:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007