transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sociologi som teater | teater som sociologi

Författare och institution:
Helena Holgersson (Sociologiska institutionen & Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Göteborg utforskat: studier av en stad i förändring, s. 301-307
ISBN:
978-91-86133-15-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Glänta produktion
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
122001
Posten skapad:
2010-05-27 17:26
Posten ändrad:
2010-05-28 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007