transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Hidden refugees" as municipal headache

Författare och institution:
Helena Holgersson (Sociologiska institutionen & Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
(Re)searching Gothenburg: essays on a changing city, s. 109-115
ISBN:
978-91-86133-20-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Glänta produktion
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
121998
Posten skapad:
2010-05-27 17:18
Posten ändrad:
2010-05-28 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007