transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”The Terminology of Crucifixion”

Författare och institution:
Gunnar Samuelsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Paper vid konferens med Society of Biblical Literature i Rom 09-07-04,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Latin
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Klassisk grekiska
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Semitiska språk
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Nya testamentets exegetik
Nyckelord:
Crucifixion, cross, death of Jesus, Bible, New Testament, church, Christianity, philology, semantics, Jesus, execution, death sentence, impaling, suspension punishment, Golgotha, Calvary, ancient language, classical languages, Classical Greek, Latin, Hebrew/Aramaic, ancient Greece, Roman world
Postens nummer:
121982
Posten skapad:
2010-05-27 14:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007