transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

“The Gothenburg Events” 2001: The City as Counter-Space

Författare och institution:
Mattias Wahlström (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
(Re)searching Gothenburg: Essays on a changing city, s. 223-228
ISBN:
9789186133207
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Glänta Produktion
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
121969
Posten skapad:
2010-05-27 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007