transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Electrocardiographic amplitudes: a new risk factor for sudden death in hypertrophic cardiomyopathy.

Författare och institution:
Ingegerd Östman-Smith (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Aase Wisten (-); Eva Nylander (-); Ewa-Lena Bratt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Anne de-Wahl Granelli (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Abderrahim Oulhaj (-); Erik Ljungström (-)
Publicerad i:
European heart journal, 31 ( 4 ) s. 439-49
ISSN:
1522-9645
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
AIMS: Assessment of ECG-features as predictors of sudden death in adults with hypertrophic cardiomyopathy (HCM). METHODS AND RESULTS: ECG-amplitude sums were measured in 44 normals, 34 athletes, a hospital-cohort of 87 HCM-patients, and 29 HCM-patients with sudden death or cardiac arrest (HCM-CA). HCM-patients with sudden death or cardiac arrest had substantially higher ECG-amplitudes than the HCM-cohort for limb-lead and 12-lead QRS-amplitude sums, and amplitude-duration products (P = 0.00003-P = 0.000002). Separation of HCM-CA from the HCM-cohort is obtained by limb-lead QRS-amplitude sum >or=7.7 mV (odds ratio 18.8, sensitivity 87%, negative predictive value (NPV) 94%, P < 0.0001), 12-lead amplitude-duration product >or=2.2 mV s (odds ratio 31.0, sensitivity 92%, NPV 97%, P < 0.0001), and limb-lead amplitude-duration product >or=0.70 mV s (odds ratio 31.5, sensitivity 93%, NPV 96%, P < 0.0001). Sensitivity in HCM-patients <40 years is 90, 100, and 100% for those ECG-variables, respectively. Qualitative analysis showed correlation with cardiac arrest for pathological T-wave-inversion (P = 0.0003), ST-depression (P = 0.0010), and dominant S-wave in V(4) (P = 0.0048). A risk score is proposed; a score >or=6 gives a sensitivity of 85% but a higher positive predictive value than above measures. Optimal separation between HCM-CA <40 years and athletes is obtained by a risk score >or=6 (odds ratio 345, sensitivity 85%, specificity 100%, P < 0.0001). CONCLUSION: Twelve-lead ECG is a powerful instrument for risk-stratification in HCM.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
Postens nummer:
121927
Posten skapad:
2010-05-26 13:40
Posten ändrad:
2011-07-05 16:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007