transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sexualitet, parrelationer och rusmedelsanvändning i samband med exitprocessen från narkotikamissbruk

Författare och institution:
Anette Skårner (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Riskbruk,missbruk,beroende. Insatser, forskning & fortbildning i Västra Götaland, s. 191 - 194
ISBN:
978-91-633-6169-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor (FMB)
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
121877
Posten skapad:
2010-05-25 14:28
Posten ändrad:
2010-05-25 15:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007