transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Late cerebral graft versus host reaction in a girl bone marrow transplated becouse of Hurtler (MPSI) desease.

Författare och institution:
Anders Fasth (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Mårten Kyllerman (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Kate Himmelmann (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Claes Nordborg (Institutionen för laboratoriemedicin , Avdelningen för patologi); J Månsson (-)
Publicerad i:
IMBTR/ASBMT yearly meeting, Orlando, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Postens nummer:
121838
Posten skapad:
2010-05-24 14:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007