transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Göteborg utforskat: studier av en stad i förändring

Redaktör(er):
Helena Holgersson (Sociologiska institutionen & Institutionen för kulturvetenskaper); Catharina Thörn (Institutionen för kulturvetenskaper); Håkan Thörn (Sociologiska institutionen); Mattias Wahlström (Sociologiska institutionen)
ISBN:
9789186133153
Antal sidor:
310
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Glänta Produktion
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi ->
Etnografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Kriminologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Bebyggelseforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionssociologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
121836
Posten skapad:
2010-05-24 13:42
Posten ändrad:
2010-10-06 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007