transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Epidemiology of urinary and faecal incontinence and pelvic organ prolapse

Författare och institution:
Ian Milsom (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); D. Altman (-); R Lapitan (-); U Nelson (-); Ulla Sillén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); D Thom (-)
Publicerad i:
4th International consultation on Incontinence; Eds: Abrahams P, Carsozo L, Khoury S, Wien A.Paris,
ISBN:
0-9546956-8-2
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Postens nummer:
121776
Posten skapad:
2010-05-21 11:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007