transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mary Pattillo, Black on the Block: The Politics of Race and Class in the City

Författare och institution:
Ulla-Britt Wennerström (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Acta Sociologica. Journal of the Nordic Sociological Association., 53 ( 1 March ) s. 92-94
ISSN:
0001-6993
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Class and Race, Urban sociology, Mary Pattillo
Postens nummer:
121771
Posten skapad:
2010-05-21 10:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007