transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Infant urodynamics.

Författare och institution:
Ulla Sillén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
The Journal of urology, 181 ( 4 ) s. 1536-7
ISSN:
1527-3792
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Humans, Infant, Infant, Newborn, Urinary Bladder, physiology, physiopathology, Urinary Bladder, Neurogenic, physiopathology, Urodynamics
Postens nummer:
121727
Posten skapad:
2010-05-20 10:43
Posten ändrad:
2010-05-20 11:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007