transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A discontinuous finite element method for elasto-plasticity

Författare och institution:
Peter Hansbo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, 26 ( 6 ) s. 780-789
ISSN:
20407939
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We propose an interior penalty discontinuous finite element method for small strain elasto-plasticity using triangular or tetrahedral meshes. A new penalty formulation suitable for plasticity, in particular allowing for inter-element slip, is introduced. The method is also locking free, which is crucial as the plastic zone may exhibit an incompressible response. Numerical results are presented.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Teknisk mekanik ->
Fastkroppsmekanik
Nyckelord:
interior penalty, discontinuous Galerkin, elasto-plasticity
Postens nummer:
121704
Posten skapad:
2010-05-19 14:21
Posten ändrad:
2016-08-15 16:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007