transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Assessment of peripheral arterial tone - clinical applications in sleep medicine

Författare och institution:
Ding Zou (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
ISBN:
978-91-628-8126-9
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Datum för examination:
2010-06-01
Tidpunkt för examination:
09.00
Lokal:
Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg
Opponent:
Prof. Patrick Lévy, Faculté Médecine Pharmacie, Université Joseph Fourier, Grenoble, Frankrike
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Postens nummer:
121703
Posten skapad:
2010-05-19 13:40
Posten ändrad:
2013-06-27 10:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007