transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

To return or not return? Predictive factors for return to work in persons with musculoskeletal disorders – prospective studies over a 10-year period

Författare och institution:
Marie C Lydell (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
ISBN:
978-91-628-8061-3
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Datum för examination:
2010-05-21
Lokal:
Fredagen den 21 maj 2010, kl. 13.00, hörsal 2119, hus 2 (Arvid Wallgrens backe), Hälsovetarbacken, Göteborg
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
ackground: Musculoskeletal disorders (MSD) are a major reason for sick leave and results in individual suffering as well as economical consequences for both the individual and society. It is important to study variables from a multidimensional perspective to predict sustainable return to work (RTW). The overall aim was to identify multidimensional predictors and psychosocial characteristics for RTW in persons with musculoskeletal disorders (MSD), over a 10-year period.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
certified sick leave, functional capacity, job strain, motivation, musculoskeletal disorders, pain, physical capacity, qualitative content analysis, quality of life, return to work, sense of coherence, working life
Ytterligare information:
marie.lydell@lthalland.se
Postens nummer:
121665
Posten skapad:
2010-05-18 11:48
Posten ändrad:
2012-01-12 12:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007