transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

School policies in special education support issues in Grades 1-3 and 7-9 of Swedish compulsory schools.

Paper presented at NERA/NFPF’s 38th Congress, Malmö, 11-12 March 2010.

Författare och institution:
Joanna Giota (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Ingemar Emanuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
Paper presented at NERA/NFPF’s 38th Congress, Malmö, 11-12 March 2010.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
121640
Posten skapad:
2010-05-17 15:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007