transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vowel devoicing rates in Japanese from a Sentence Corpus

Författare och institution:
Yasuko Nagano-Madsen (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
Publicerad i:
Working Papers 42, Dept of Linguistics, Lund University, s. 117-127
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
121589
Posten skapad:
2010-05-15 12:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007