transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What is the benfit of a high intensive exercise program? A randomised controlled trial

Författare och institution:
Eva Holmgren (-); Britta Lindström (-); Gunilla Gosman-Hedström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Lars Nyberg (-); Per Wester (-)
Publicerad i:
Advances in Physiotherapy , 12 ( 3 ) s. 115-124
ISSN:
1403-8196
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Sjukgymnastik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Nyckelord:
aging, evidencebased physiotherapy/medicine, EBM, exercise-cardiovascular, exercise-muscle, motor control, RCT, rehabilitation
Postens nummer:
121539
Posten skapad:
2010-05-12 14:28
Posten ändrad:
2010-12-07 14:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007