transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Beta 1-adrenoceptor autoimmunity in cardiomyopathy.

Författare och institution:
Yvonne Magnusson (Wallenberglaboratoriet); Agneta Hjalmarson (Hjärt-kärlinstitutionen); Johan Hoebeke (-)
Publicerad i:
International journal of cardiology, 54 ( 2 ) s. 137-41
ISSN:
0167-5273
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A growing body of studies have confirmed that autoantibodies against beta 1-adrenoceptors are present in different types of cardiomyopathy. This suggests that they play a role in the pathophysiology of the disease. This article will review the data indicating the presence of anti-beta 1-adrenoceptor autoantibodies in cardiomyopathy. It will focus upon their structural and functional properties which could explain their possible role in the induction and development of cardiomyopathic diseases.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
Autoantibodies, analysis, biosynthesis, Cardiomyopathy, Dilated, immunology, physiopathology, Humans, Receptors, Adrenergic, beta, analysis, biosynthesis
Postens nummer:
121470
Posten skapad:
2010-05-11 12:57
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007