transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bibliotek utmed vägkanten ökar trafiksäkerheten

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Mariestads-tidningen den 11 maj 2010,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Vägbibliotek, vägkrog, litteratur, trafiksäkerhet, yrkesförare
Postens nummer:
121447
Posten skapad:
2010-05-11 08:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007