transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Resistance against tyrosine kinase inhibitors in the treatment of GIST. New therapeutic possibilities appear]

Resistens mot tyrosinkinashämmare vid behandling av GIST. Nya behandlingsmöjligheter skymtar.

Författare och institution:
Håkan Ahlman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Ola Nilsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Bengt E Nilsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Läkartidningen, 106 ( 50-51 ) s. 3424-9
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Antineoplastic Agents, administration & dosage, adverse effects, therapeutic use, Drug Costs, Drug Resistance, Neoplasm, Gastrointestinal Stromal Tumors, drug therapy, mortality, Humans, Indoles, administration & dosage, adverse effects, therapeutic use, Piperazines, administration & dosage, adverse effects, therapeutic use, Protein Kinase Inhibitors, administration & dosage, adverse effects, therapeutic use, Protein-Tyrosine Kinases, antagonists & inhibitors, Pyrimidines, administration & dosage, adverse effects, therapeutic use, Pyrroles, administration & dosage, adverse effects, therapeutic use, Quality-Adjusted Life Years, Treatment Outcome
Postens nummer:
121422
Posten skapad:
2010-05-10 12:50
Posten ändrad:
2012-03-08 15:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007