transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reconstructing the Great Wall. Chinese Security Strategy in the Early 21st Century

Författare och institution:
Tiejun Zhang (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning)
ISBN:
91-87380-59-5
Antal sidor:
224
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Datum för examination:
2003-11-24
Lokal:
Inst f Freds- och Utvecklingsforskning Brogatan 4 kl. 10.15
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och konfliktforskning
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/16045
Postens nummer:
121419
Posten skapad:
2010-05-10 12:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007