transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Partner Relationships During the Life-Course

Författare och institution:
Kristiina Möller (Psykologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Avhandling / Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, ISSN 1101-718X; nr 123
ISBN:
91-628-5848-3
Antal sidor:
62
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Datum för examination:
2003-11-19
Lokal:
Sal F1 Psyk inst Haraldsg 1 kl. 10.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/16038
Postens nummer:
121416
Posten skapad:
2010-05-10 12:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007