transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från Saint Domingue till Göteborg – kolonialvaror och konsumtion i 1700-talets Sverige

Författare och institution:
Klas Rönnbäck (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
1700-talets Göteborg (red.Charlotta Dohlvik, Jenny Johansson & Christian Peralva), s. 34-47
ISBN:
978-91-86475-01-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborgs stadsmuseum
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Den här artikeln handlar om Göteborgs – och Sveriges – kopplingar till det transatlantiska ekonomiska system som utvecklades under 1700-talet. Det var ett ekonomiskt system byggt på exploatering av slavar och slavars arbetskraft, som på så sätt försåg de europeiska nationernas konsumenter med en lång rad nya, exotiska produkter.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Kolonialvaror, konsumtion, Göteborg, Sverige, 1700-tal
Postens nummer:
121319
Posten skapad:
2010-05-06 15:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007