transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tissue and cell specific expression patterns of the proto-oncogenic FUS, EWS and TAF15 ribonucleoproteins

Författare och institution:
Mattias K Andersson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Arvidsson Yvonne (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Anita Olofsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Göran Stenman (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Ola Nilsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Pierre Åman (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi)
Publicerad i:
Molecular Targets for Cancer, Whistler Resort, Whistler, British Columbia, Canada,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
Nyckelord:
cancer
Postens nummer:
121301
Posten skapad:
2010-05-06 13:00
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007