transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Functional studies of fusion oncogenes associated with the EWS family of sarcomas

Författare och institution:
Mattias K Andersson (Institutionen för laboratoriemedicin , Avdelningen för patologi); Anita Olofsson (Institutionen för laboratoriemedicin , Avdelningen för patologi); Pierre Åman (Institutionen för laboratoriemedicin , Avdelningen för patologi)
Publicerad i:
Cancer and Development, Fairmont Banff Springs, Banff, Alberta, Canada,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
Nyckelord:
cancer
Postens nummer:
121297
Posten skapad:
2010-05-06 12:55
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007