transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Samtala både länge och väl. Deliberativ demokrati i tre föräldrakooperativ och dess effekter på deltagarna

Författare och institution:
Annika Theodorsson (Förvaltningshögskolan)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Förvaltningshögskolans avhandlingsserie / Göteborgs universitet, ISSN 1653-8358; nr 6
ISBN:
91-628-5629-4
Antal sidor:
248
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Datum för examination:
2003-05-16
Lokal:
Dragonens hörsal Spränkullsg. 19 kl. 14.15
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15866
Postens nummer:
121295
Posten skapad:
2010-05-06 12:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007