transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Electrical conductivity of VACNFs-PS membranes

Författare och institution:
S Soliveres (Institutionen för teknisk fysik, Chalmers); Mohammad Kabir (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik, Chalmers); Oleg Nerushev (Institutionen för teknisk fysik, Chalmers); Raluca Elena Morjan (Institutionen för teknisk fysik, Chalmers); Eleanor E B Campbell (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
NT05,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Mesoskopisk fysik
Postens nummer:
12125
Posten skapad:
2007-01-15 16:00
Posten ändrad:
2011-01-10 14:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007