transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The influence of different metal underlayers on vertically aligned carbon nanofibers grown from Ni dots by PECVD

Författare och institution:
Raluca Elena Morjan (Institutionen för teknisk fysik, Chalmers); Mohammad Kabir (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik, Chalmers); Oleg Nerushev (Institutionen för teknisk fysik, Chalmers); Per Lundgren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik, Chalmers); Eleanor E B Campbell (Institutionen för fysik (GU)); Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik, Chalmers)
Publicerad i:
NT05,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Mesoskopisk fysik
Postens nummer:
12124
Posten skapad:
2007-01-15 16:00
Posten ändrad:
2015-12-17 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007