transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tense in Swedish and English. A contrastive study

Languages in Contrast

Författare och institution:
Jennifer Herriman (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Languages in Contrast, 3 ( 2 ) s. 203-223
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
121186
Posten skapad:
2010-05-04 16:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007