transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decisions on Participation in UN Operations: Do Media Matter? Danish and Swedish Response to Intra State Conflicts in the 1990s

Författare och institution:
Mette Anthonsen (Statsvetenskapliga institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Göteborg studies in politics, ISSN 0346-5942 ; nr 80
ISBN:
91-628-5568-9
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Datum för examination:
2003-03-29
Lokal:
Hörsal Dragonen Statsvet inst Sprängkullsg 19 kl. 10.15
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15806
Postens nummer:
121161
Posten skapad:
2010-05-04 13:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007