transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kulturområde och det jämförande perspektivet: det indonesiska kulturrummet.

Författare och institution:
Bengt Jacobsson (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
I Diskussioner i socialantropologi och kulturhistoria. Institutet för socialantropologisk forskning, Göteborgs universitet., ( Nr 4 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1989
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
Komparativ antropologi
Postens nummer:
121126
Posten skapad:
2010-05-03 17:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007