transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psychological Assessment of Candidates to the Catholic Priesthood. A comparison between Bishops' and Psychologists' Views

Författare och institution:
Karin Stadler (Psykologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Avhandling / Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, ISSN 1101-718X; nr 103
ISBN:
91-628-5304-X
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Datum för examination:
2002-09-27
Lokal:
Psyk inst Haraldsg 1 kl. 10.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15657
Postens nummer:
121113
Posten skapad:
2010-05-03 14:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007