transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rec. av Brigitte Maréchal, The Muslim Brothers in Europe: Roots and Discourse

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Journal of Religion in Europe, ( 3 ) s. 189-190
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Nyckelord:
Islam, Europa, Muslimska brödraskapet
Postens nummer:
121104
Posten skapad:
2010-05-03 13:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007