transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intonational phrasing in West Greenlandic Eskimo

Författare och institution:
Yasuko Nagano-Madsen (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk); Anna-Christine Bredvad-Jensen (-)
Publicerad i:
Working Papers, dept of Linguistics and Phonetics, Lund, 44 s. 129-144
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
121062
Posten skapad:
2010-05-01 16:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007